KONTAKT

ZAKłAD PRODUKCJI PAPIERU TOALETOWEGO, RęCZNIKóW ORAZ INNYCH WYROBóW PAPIEROWYCH

ZPHU ” VENA PRO-EKO ”
42-350 Gniazdów k/Częstochowy
ul. Zalesie 19

tel. 034   314-11-84
tel.  668-124-666
tel.  608-049-512

e-mail: biuro@venaproeko.pl

Comments are closed.